Turizem in turistične agencije

21 Avg

Razvoj množičnega turizma je šel v preteklosti z roko v roki z razvojem in porastom turističnih agencij. Danes je turizem v razvitem svetu že nekaj samoumevnega, pred nekaj desetletji pa je bilo potovanje po svetu nekaj nezamisljivega in nedosegljivega. Zagotovo je nastanek turističnih agencij vplival na porast turizma nasploh. Lahko bi rekli, da enega brez drugega ne bi bilo. Turistične agencije so namreč neomejene možnosti potovanja oblikovale v počitniške pakete in aranžmaje in na ta način običajnemu gostu približale bližnje in bolj oddaljene destinacije. 

Turistične agencije so v zadnjih dveh desetletjih z raznimi ponudbami tipa last minute in z akcijami potovanja in počitnikovanje na tujem še bolj približale navadnemu človeku. Če so naši starši večinoma še potovali preko sindikatov, se danes ta čas nepovratno oddaljuje. Kdor danes načrtuje počitnice, jih bodisi načrtuje s pomočjo turistične agencije bodisi si dopust načrtuje samostojno. Vendarle je med ljudmi več takih, ki se turizma lotijo preko posrednika – torej s pomočjo in svetovanjem turistične agencije. Te imajo pri promoviranju določene destinacije ali dežele lahko veliko zaslug. Od njihovih akcijskih ponudb in raznih ugodnosti je namreč v veliki meri odvisna priljubljenost in obiskanost določene destinacije.
Pri nas se med poletjem še vedno največ ljudi odloča za obisk obal bližnje Hrvaške, vendarle pa se iz leta v leto povečuje odstotek tistih, ki se med poletjem odločijo za počitnice v Črni Gori, Grčiji, Turčiji in še kje. Razlog temu je gotovo dejstvo, da so te destinacije iz leta v leto tudi bolj promovirane. Hkrati turistične agencije nudijo za tovrstne dežele tudi izjemno ugodne ponudbe. Turizem določene dežele je skratka neločljivo povezan s turističnimi agencijami in njihovimi storitvami.

Podobne teme: