Spletna lekarna je sodobna oblika lekarne

18 Avg

Sodoben način in napredek mogoča, da se vse dejavnosti, ki jih je lekarna od nekdaj opravljala, kupcem približa na enostaven in praktičen način. Lekarna je zdravstvena ustanova, katere dejavnost je lekarniška dejavnost. Lekarniška dejavnost obsega preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Zdravila s katerimi lekarna oskrbuje prebivalstvo, zdravstvene zavode in druge organizacije, so lahko zdravila na recept ali zdravila brez recepta. Poleg izdajanja zdravil na recept in zdravil brez recepta lekarna pripravlja magistralna zdravila. Zakon o lekarniški dejavnosti dovoljuje izvajanje lekarniške dejavnosti tudi lekarniški podružnici.

Da lahko lekarna opravlja lekarniško dejavnost, mora ustrezati zakonsko predpisanim zahtevam glede kadrov, opreme in prostorov. Poleg lekarne in lekarniške podružnice, poznamo bolnišnično lekarno. Bolnišnična lekarna ima podobne naloge kot klasična lekarna. Pomembna razlika med klasično in bolnišnično lekarno je, da se bolnišnična lekarna nahaja znotraj bolnišnice. Bolnišnična lekarna zagotavlja oskrbo bolnišnice z zdravili in drugimi pomožnimi sredstvi.

Z zdravili in drugimi pomožnimi sredstvi bolnica lahko zagotavlja zdravljenje in nego hospitaliziranih oseb. Spletnalekarna ima, v primerjavi s klasičnimi oblikam lekarn, pomembne prednosti. Uporabnikom spletna lekarna (primer spletne lekarne si lahko ogledate tukaj) prihrani pot in stroške poti, do klasične lekarne.

Ker je spletna lekarna locirana doma, so njeni uporabniki zaščiteni pred možnostmi okužbe v prostorih lekarne. V prostore klasične lekarne se večkrat napotijo bolne osebe, ki so bile pred tem na obisku pri zdravniku. Zdravnik med drugim izda recept za zdravila.

Po zdravila pa se osebe, ki so bile pred tem pri zdravniku, velikokrat napotijo direktno v lekarno.   Spletnalekarna je tako pomemben prispevek, k zmanjševanju in preprečevanju bolezni in okužb, ki se prenašajo po zraku. Poleg funkcije zmanjševanja in preprečevanja bolezni in okužb ima spletna lekarna še vrsto drugih prednosti. Zdravila lahko uporabnik dobi na dom.

Spletna lekarna je priročna, sodobna in praktična oblika klasične lekarne, z vrsto koristnimi prednostmi.

 

 

Podobne teme: