Paragonski blok

22 Jul

Paragonski blok se je uporabljal za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju oziroma za hrambo teh računov, kadar poslovni subjekti niso uporabljali oz. zaradi upravičenih razlogov niso mogli uporabljati računalniških programov ali elektronskih naprav. Paragonski blok je moral vsebovati najmanj naslednje podatke: zaporedno številko, priimek in ime ter sedež izdajatelja, kraj in datum izdaje, vrsto prodanega blaga oziroma proizvodov ali opravljene storitve ter celotni znesek.paragonski-blok

Način uporabe paragonskega bloka?

Poslovni subjekt je bil dolžan izdati paragonski blok za vsak transakcijo v povezavi s proizvodom ali blagom oziroma za vsako opravljeno storitev najmanj v dveh izvodih, od katerih je enega izročil kupcu.

Novost pri gotovinskem poslovanju

S spremembo tehničnih zahtev pri gotovinskem poslovanju so se spremenila tudi pravila uporabe paragonskih blokov. Klasični paragonski bloki, ki jih ni bilo treba potrditi pri finančni upravi, so bili v uporabi do januarja 2015. Od januarja dalje pa je paragonski blok nadomestila t. i. vezana knjiga računov. V osnovi je vezana knjiga računov paragonski blok z vsemi obveznimi elementi. Sestavljena je iz platnic in knjižnega bloka ter vsebuje 3 x 50 samokopirnih listov oz. 50 setov računov. Vezana knjiga, ki poleg sestavin računa nudi možnost vpisa tudi drugih podatkov, je lahko največ v velikosti formata A4. Pred izdajo računa iz vezane knjige, je treba slednjo potrditi pri finančni upravi.
Če torej za blago ali storitve dobite plačilo v gotovini, za izdajo računov pa nimate ustrezne elektronske oz. računalniške naprave, ste zavezani k uporabi vezane knjige računov.

Kdaj izdati račun iz vezane knjige računov?

Račun iz vezane knjige računov je potrebno izdati v primeru, ko so računi delno ali v celoti plačani z gotovino. Za plačila z gotovino pa po pojasnilih pristojnih organov štejejo plačila z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter drugimi podobnimi načini plačila.

Podobne teme: