Ocena tveganja je obvezna po zakonu

30 Jun

Zakon ne razlikuje med velikimi, malimi in srednjimi podjetji, samostojnimi podjetniki ali poklicnimi kmeti, prav za vse je obvezna ocena tveganja. To velja že od leta 2011. Predstavljajte si kmeta, ki vsak dan upravlja težke stroje. Pri svojem delu tvega veliko število nesreč. Glavna naloga dokumenta ocena tveganja je preprečiti nezgode. Lahko bi rekli, da je ocenitev morebitnih groženj osnova za varnost.

Najprej je treba dodobra spoznati vso opremo in videti, kje se lahko kaj zgodi. Šele dobro seznanjenje bo povedalo, kako se lahko prepreči življenje ogrožajoč pripetljaj. Prav to je namen ocene tveganja. Te ne morete opraviti sami, saj vam primanjkuje ustreznega znanja. Kakovostna ocena tveganja zahteva strokovnjaka iz enote Projekt varnost, ki ga najdete na tej spletni strani: https://www.projekt-varnost.si/ocena-tveganja.

Ocena tveganja naj ne bo tuja delavcem

Po pregledu opreme in delovnega okolja se izda dokument ocena tveganja. Tega mora podpisati delodajalec. S svojim podpisom izjavi, da izvaja vse ukrepe, povezane z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu. Z njimi pa ne sme biti seznanjen le šef. Izvedena ocena tveganja je zelo pomebna za zaposlene.

ocena tveganja

Ti morajo biti obveščeni o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni med opravljanjem svojih nalog. Šef svoje delavce spozna z mogočimi nezgodami in poskrbi za primerna navodila. Še vedno velja, da je znanje najboljše orožje ali v tem primeru obramba. Vedenje o morebitnih pripetljajih ali težavah omogoči dovolj časa za primerno pripravo. S pripravo so mišljeni ustrezni ukrepi, tako preventivni kot kurativni.

Ocena tveganja naj se dosledno upošteva

Dobra osnova za doseganje varnosti je torej kakovosten pregled in nato prav tak zapis ugotovitev. Ta ocena tveganja mora vodilnim predstavljati biblijo. Listine se je treba dosledno držati in upoštevati, da bo zmanjšano število nezgod, ki so lahko tudi smrtne, in bolezni, ki so povezane s posameznimi poklici. Še posebej fizični delavci so izpostavljeni prenekaterim tveganjem.

Glede na to, kako pomembna je, jo gre zaupati le najboljšim. Takšnim, ki so svojo strokovnost že večkrat dokazali, kot je na primer podjetje Projekt varnost. Zaupajte le najboljšim, saj gre za vaše ljudi in vaš uspeh.

Podobne teme: