Kanalizacija

21 Feb

Po osnovni opredelitvi je kanalizacija poseben sistem za zbiranje in odstranjevanje odplak ter meteornih voda, pri čemer so njene primarne naloge in prednostni namen zaščita javnega zdravja, preprečevanje nastajanja in širjenja bolezni ter preprečevanje onesnaževanja nadzemnih in podzemnih voda.čiščenje kanalizacije
Prvi kanalizacijski sistem naj bi deloval na bližnjem vzhodu v današnjem Iranu, medtem ko naj kot zanimivost navedem, da je prvi kanalizacijski sistem, zgrajen iz glinenih cevi, in sicer na Kreti, še vedno delujoč. Na tem mestu je treba omeniti tudi antična mesta v Indiji (npr. Harappa in Mohenjo-daro), ki naj bi imela prvi kanalizacijski sistem, na katerega pa naj bi bila celo že priključena stranišča z enostavnim načinom splakovanja.
Kljub spoznanjem in dosežkom na tem področju že v antični dobi, so v Evropi do približno 16. stol. kanalizacijski sistemi delovali v svoji najenostavnejši obliki. V mestih je bilo npr. običajno, da so odplake prebivalci spirali na ulico, kjer so zastajale. Nekatera mesta so imela urejene jarke, kamor so odplake, ki so tekle ob cestah, poniknile. Z večanjem števila populacije v mestih taka ureditev seveda ni mogla delovati. Pogoste nalezljive bolezni so desetkale prebivalstvo …
Prenaseljenost v mestih je vodila do vedno večjih težav z vidika čistoče in javnega zdravja. Intenzivno urejanje področja pa je privedlo do prvih urejenih kanalizacijskih sistemov.

Vrste kanalizacijskih sistemov

V modernih mestih so večja stanovanjska naselja priključena na kanalizacijsko omrežje. Odplake pri stanovanjskih hišah pa se še vedno največkrat zbirajo v greznicah. Te bo treba tam, kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja, nadomestiti z malimi čistilnimi napravami. Samo v takem primeru se bo odpadna voda iz malih čistilnih naprav lahko iztekla v naravo.

Čiščenje kanalizacije

Kot vsak sistem, je treba vzdrževati in skrbeti tudi za kanalizacijski sistem. Ker je to ena izmed osnovnih infrastruktur moderne dobe in bi slabo vzdrževanje lahko privedlo do epidemij neslutenih razsežnosti, je to področje že dolgo časa zakonsko urejeno, čiščenje kanalizacije (http://www.komunala-mezan.si/) pa lahko izvajajo zgolj podjetja oz. službe, ki so za to pooblaščene. Posebej je predpisano tudi ravnanje z odplakami ter način njihovega odvoza in obdelave. Za obstoječe greznice, ki jih bo treba nadomestiti z MČP, pa so predpisana tudi obdobja, ob katerih jih je nujno treba čistiti.

https://www.youtube.com/watch?v=DdUN8rBUMg4

Podobne teme: