Kamnoseštvo in nagrobni spomeniki

12 Maj

Kamnoseštvo je dejavnost, v katero spada tudi izdelava nagrobnih spomenikov. Mesta pokojnih so se iz desetletja v desetletje spreminjala tako po površini, kot obliki spomenikov. Spreminjala se je tudi sama kultura grobov. Nekoč so prevladovali leseni, kasneje kovani križi, danes pa prevladujejo kamnite napisane plošče in nagrobniki. Kamnoseštvo pripomore k izdelavi kamna, ki zaradi svoje vzdržljivosti kaže najboljšo odpornost na vremenske vplive. Nagrobni spomeniki so bili ena od prvih stvari, ki jih je izdelovalo vsako kamnoseštvo (http://www.vmkunovar.si/kamnosestvo). Kamnoseštvo ne more brez granita Nagrobni spomeniki so največkrat narejeni iz različnih vrst granita. Materiale za nagrobne spomenike delimo na granit in marmor.

Z oblikovanjem nagrobnika ljudje izražamo svoje spomine in čustva, ki nas vežejo na naše najdražje. Želimo jih ohraniti v najlepši obliki in jih vklesati v večnost. V nagrobne spomenike vgraviramo imena pokojnikov v različnih tipografijah, dodamo jim lahko tudi raznovrstne napise, ki označujejo njihovo življenje. Z moderno tehnološko opremo in avtomatsko vodenimi stroji ter visoko usposobljenostjo je kamnoseštvo sposobno izdelati še tako zahteven kamnoseški izdelek za potrebe trga. Kljub temu je roka tista, ki ustvari končan izdelek. Nagrobni spomenik je lahko urejen na številne načine, odvisno od naših čustev, okusa in želja. Spomeniki so lahko precej razkošni ali čisto preprosti.

So del naše kulture in lepo je, če ima pokojnik zgledno urejen nagrobnik. Nagrobni spomenik je zadnje darilo pokojniku. Nagrobniki iz naravnega kamna imajo praktično neomejeno življenjsko dobo. Kamnosek z umetniško žilico zna izdelati trajno lep, večno moderen in unikaten nagrobni spomenik. Pri načrtovanju vam kamnoseštvo svetuje, izdela načrt in pomaga pri odločitvi. Nagrobni spomeniki se razlikujejo po oblikah, velikostih, barvah, debelinah in načinih obdelave površin. Kot dodatek na nagrobne spomenike se lahko dodajo razne lučke, vaze, kipi, križi, rože, črke, itd., ki so lahko različnih materialov na primer iz brona, inoxa, keramike, bakra ali zlata. Spomenik je lahko enojni, dvojni ali žarni.

Podobne teme: